Auguste van der Molenschot

Frans1999 hatZijn huwelijk liep na vele tientallen jaren op de rotsen, zijn kinderen wilden hem jaren niet meer zien. Een slepende ziekte kluisterde hem elf jaar aan een rolstoel. En alsof dat al niet voldoende was, raakte hij ook nog eens zijn baan als hoogleraar kwijt.

Het leven van schrijver Auguste van der Molenschot (1933) ging niet over rozen. Maar steeds kwam het weer goed. ,,De liefde hielp mij steeds overeind”, zegt hij. Zijn leven, inclusief de onvermijdelijke ups and downs, vormt de inspiratie voor zijn eerste dichtbundel Leven en Liefde, dat vorige week verscheeen. In het boekje kijkt hij met een glimlach, maar soms ook met enige bitterheid, terug op wat het leven hem bracht.

Schrijven doet Van der Molenschot, emeritus hoogleraar fysische scheikunde, al zolang hij zich kan herinneren. Als professor aan de universiteit in het Canadese Regina zette hij ook een reeks wetenschappelijke publicaties op zijn naam. ,,Op momenten dat het minder goed ging, werkte schrijven haast therapeutisch. Het bood mij de mogelijkheid om problemen van me af te schrijven”, zegt hij.

In het verleden publiceerde Van der Molenschot, een peudoniem, in de Hollandse Krant in Vancouver. In Leven en Liefde is zijn werk voor het eerst gebundeld. ,,Ik heb de smaak goed te pakken’, zegt Van der Molenschot. In de loop van dit jaar verschijnt nog een bundel korte verhalen. Bovendien heeft hij een roman in voorbereiding. ,,Ik moet wel”, zegt hij. ,,Door alle ellende ben ik ondertussen blut. Ik ben op hoge leeftijd broodschrijver geworden.”

De persoonlijke website van Auguste van der Molenschot is: www.nostalgiapublishing.nl

Share this Post!

0 Comment