Auteursrecht

Op alle uitgaven van Uitgeverij Heimdall rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan delen of gehele werken over te nemen, te reproduceren of opnieuw uit te geven, zonder de toestemming van Heimdall en/of de auteur(s).

Waarom is er auteursrecht?

Auteursrecht is er om ervoor te zorgen dat auteurs (dat zijn niet alleen schrijvers, maar ook bijvoorbeeld schilders, dichters, componisten en fotografen) alles wat zij maken kunnen (laten) exploiteren en zo geld kunnen verdienen met hun werk. Net als ieder ander. Behalve deze financiële mogelijkheden van het auteursrecht, zorgt dit recht er ook voor dat de maker, de auteur, zeggenschap houdt over zijn creaties. In veel gevallen moeten anderen hem namelijk om toestemming vragen als ze zijn werk(en) willen gebruiken.

Hier wordt niet overal in de wereld exact hetzelfde over gedacht. Zo is in de Verenigde Staten het uitgangspunt dat het auteursrecht het maken van creatieve werken moet stimuleren. Hier staat het belang van de samenleving bij de creatie van dergelijke werken boven het individuele belang van de auteur. In bijvoorbeeld Frankrijk is de heersende gedachte dat het werk als geestelijke schepping van de maker zo nauw aan de maker verbonden is dat hij daarom een auteursrecht moet hebben. Daar staan de belangen van de auteur dus boven die van de samenleving als geheel.

Bron: auteursrecht.nl