Een flinterdunne reflectie

€14.99
Auteur: Anthonie Holslag en Marjon van Delst (bundels)

ISBN: 978-94-91883-79-8.

Publicatiedatum: 01-07-2017
Type: Paperback

Categorieën: , .
Tag: .

Product beschrijving

Een flinterdunne reflectie is een unieke samenwerking van schrijver Anthonie Holslag (1972) en kunstenares Marion van Delst (1959).

Holslag schreef poëzie, waarbij Van Delst bijzondere fotografische kunst maakte.

Anthonie Holslag publiceert sinds 2006, toen het boek Het gezicht van het verleden verscheen. Ondertussen heeft hij – naast deze publicatie – elf uitgaven op zijn naam staan. In het verleden schreef hij ook diverse verhalen en artikelen in tijdschriften en dagbladen als NRC Handelsblad en de Volkskrant.

Beeldend kunstenaar Marion van Delst woont in Apeldoorn en werkt in Arnhem. Ze publiceerde onder meer in de uitgaven Suburbia 2012, MisterMotley en Kunstbeeld 2011. Ze exposeerde de afgelopen jaren haar hedendaagse kunst onder meer bij Kommunale galerie te Berlijn (2014), Gallerie Driebergen (2015) en Memorial 09/11 New York (online, 2016).

Recensie

Poëzie is iets dat onder de huid moet kruipen, meer nog dan proza, want met minder woorden moet evenveel of meer bereikt worden. Met klank, ritme, rijm, woordgebruik, beelden, worden mooie gedachten of vreselijke uitspraken zodanig verwoord dat er wat van beklijft, dat je in verwondering achterblijft. De woorden treffen je voor even of voor altijd, al zal dit laatste weinig voorkomen vanwege de ontwikkeling die je als lezer (of toehoorder) doormaakt. En al is de laatste jaren de zeggingskracht van poëzie evenredig gedaald met het aantal geschreven gedichten, toch is ook in deze tijd van overvloedigheid poëzie een aparte tak aan de boom van de literatuur. Natuurlijk is er een behoorlijke verschuiving en wordt de poëten-poëzie minder gemaakt dan vroeger, zijn de selfie-gedichtjes op internet niet meer te tellen, maar toch. Het alleen maar “zeggen wat de buurman zegt”, of opschrijven “wat je primaire gevoelens zijn”, levert niet per se gedichten op. Dat verschijnsel hebben we in de poëticale geschiedenis al eerder gehad. Zo waren Dada en readymades bijvoorbeeld nodig om de poëtische vastgelopen uitingen op te schudden.

Een flinterdunne reflectie van schrijver Anthonie Holslag en beeldend kunstenaar Marion van Delst is een bundel teksten die bij eerste lezing weinig problemen oplevert: “er staat wat er staat”. Dat geldt niet voor elk gedicht, want op pagina 25 duikt Komitas op, een priester die met de Armeense genocide te maken heeft en op pagina 26 de massamoord die “het zwijgen van massamoord” heet te zijn. Hier geeft Holslag een diepere laag aan zijn “flinterdunne reflectie”, een titel die de lading grotendeels dekt. Wat wel te voelen is in de regels en ook “daartussen” is de passie en de pogingen die passie te duiden. Maar door de “flinterdunheid” ervan moet de lezer wel erg veel doen.
Het geheel krijgt hier en daar een te veel aan terloopsheid, zoals:

Kan iemand me verdomme vertellen waar de knoop zit?
Kun je me vertellen waar ik gebleven ben?
Nooit geweten dat slapen zo schoon kon zijn

In het titelgedicht zegt Holslag dat naarmate het leven vordert slechts een schijn overblijft van wat eens mogelijk was. De bundel is daarvan een uitwerking die soms fraai is uitgewerkt en soms te makkelijk is, waarbij het woord “gedicht” vervangen zou kunnen worden door “gedachte”. De bijdrage van Marion van Delst is essentieel, want zij weet met allerlei geheimzinnig aandoende afbeeldingen een waar kijkgenot te creëren. Het zijn niet zomaar illustraties bij teksten, het zijn meer gelaagde bewerkingen waardoor illusies worden geschapen. Die illusies gaan soms verder dan de woorden, voegen toe, interpreteren en gaan (ook) een eigen leven leiden.

Een flinterdunne reflectie is deels geslaagd in het oproepen van een veranderende wereld, waarbij het individu vaak in een tekort leeft waarvan hij zich bewust is. Voornamelijk in dat laatste zit de kracht van de woorden, in een verplichte samenhang met de beelden.

Kees van Meel

Wellicht ook interessant ...

€14.99
Wat niet te zien is
Kees van Meel (poëzie) en Paula van Dijken (fotografie)
€9.99
Shelley.NL
Ruud van Neerven
€9.99
Kempische poëzie
Camiel Aarts en Hans F. Marijnissen