Disclaimer

Disclaimer voor uitgeverij-heimdall.nl en alle andere websites van Content People BV.

Content People BV (Kamer van Koophandel: 59115122), handelend als Uitgeverij Heimdall, verleent u hierbij toegang tot uitgeverij-heimdall.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Uitgeverij Heimdall behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Uitgeverij Heimdall spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgeverij Heimdall.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Uitgeverij Heimdall.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Content People nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Uitgeverij Heimdall en haar licentiegevers, c.q. auteurs.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Heimdall, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.